Slädfärden


1958, olja på pannå, 93x106 cm. Privat ägo


Ett brudpar far iväg till sin egen himmel, spelmannen vägleder med musiken. En Nordens Chagall har Mårten Andersson lite förenklat kallats. Kanske finns här likheter?

Print