Förlaga till omslag (grafisk portfölj)


2002, akvarell, 40x30 cm. Privat ägo


Sommaren 2002 for Mårten Andersson och sonen Jerker till Italien för att måla. Fram växte den grafiska portföljen "De älskande i  Moneglia" med fem handkolorerade litografier och handkolorerat omslag.

Print