Förlaga till grafisk portfölj blad I av V


2002, akvarell, 40x30 cm. Privat ägo


Påskprocession i Moneglia, Italien.

Print