Flottarens lägenhet sedan han blivit matthandlare


1998-2003, olja på duk, 228x207 cm. Privat ägo


Yrkesskickligheten i bondesamhället dog liksom flottningen ut, vad kom eller kommer istället? Vad väntar människorna i dalen eller i tunnelns djup. Vilka drivkrafter finns kvar? Mårten Andersson leker med perspektiven och tolkningsmöjligheterna.

Print